Επιτροπή Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα


Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22889124
Hλεκτρονική διεύθυνση csakka@papd.mof.gov.cy